top of page

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Re-Lighting (αναβάθμιση φωτισμού) χώρου εργασίας

Στόχος 1:  Μείωση Λογαριασμού Ηλεκτρισμού και Περιβαλλοντικού Ίχνους 

 

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο είναι ίσως το υψηλότερο στην Ευρώπη και μια πραγματική οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Η ενέργεια για τον φωτισμό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε χώρους εργασίας μετά τον κλιματισμό. Πολύ σημαντικές μειώσεις (>60%) στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό χώρων εργασίας είναι δυνατές με: 

 

 • Την ελεγχόμενη χρήση του φυσικού φωτισμού χωρίς θεμικά κέρδη, ή/και 

 

 • Με την υιοθέτηση συστημάτων φωτισμού νέας τεχνολογίας, (φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης, ή και έξυπνα συστήματα ελέγχου) ή/και 

 

 • Με τον προσανατολισμένο σχεδιασμό του συστήματος φωτισμού ώστε να εστιάζει στις εργασιακές ανάγκες.

 

 

Παράλληλα επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού ίχνους του κτηρίου (ατμοσφαιρική ρύπανση σε CO2).

 

 

 

Στόxος 2:  Αύξηση της Παραγωγικότητας 

 

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN12464-1: 2011 "Φως και Φωτισμός σε χώρους εργασίας" προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και τις καλές οπτικές συνθήκες στους εργασιακούς χώρους. Προτείνει μια σχεδιαστική προσέγγιση που προσανατολίζεται προς τη διασφάλιση των ελάχιστων απαραίτητων επιπέδων φωτισμού για ασφάλεια και απόδοση για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα και εργασία και προτείνει τις ελάχιστες ποιοτικές παραμέτρους των συστήματων φωτισμού για ένα άνετο, παραγωγικό χώρο εργασίας. Αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνουν:

 

 • Την οπτική άνεση των χρηστών - Αυστηρός έλεγχος της θάμβωσης και των ανεπιθύμητων αντανακλάσεων, χρωματική ποιότητα φωτισμού, κ.λ.π.

 

 • Την οπτική απόδοση – Εξασφάλιση των ελαχίστων επιπέδων και ομοιομορφίας φωτισμού των χώρων εργασίας

 

 • Ασφάλεια - Συνθήκες φωτισμού που να συμβάλλουν στη μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας 

 

 

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού, συμβάλλει στη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

 

 

Στόχος 3:  Συμμόρφωση 

 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο υποχρεώνει τις συμμετέχουσες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 80% μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD Directive: 2002/91 / EC «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων» προτείνει ένα γενικό Ευρωπαϊκό σύστημα υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15193: "Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων - Απαιτήσεις ενέργειας για το φωτισμό» θεσπίζει τον Αριθμητικό Δείκτη Φωτεινής Ενέργειας KWh / τ.μ. ετησίως (LENI) για τον υπολογισμό του εγκατεστημένου φορτίου των φωτιστικών εγκαταστάσεων. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15193: 2007 / AC2010 ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση για το φωτισμό των διαφόρων χώρων. Από το 2009 οι παραπάνω ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα έχουν ενσωματωθεί ως υποχρεωτική κυπριακή νομοθεσία που ισχύει για όλους τους τύπους κτηρίων.

 

 

 

Στόχος 4:  Αύξηση της Αξίας της Ιδιοκτησίας 

 

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων κατηγοριοποιεί ένα κτήριο σε μια κλίμακα από το «Α» έως το «H». Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου πρέπει να παρουσιάζεται σε κάθε υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή. Έτσι, η αξία του κτηρίου επηρεάζεται άμεσα από την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Ο LENI (Αριθμητικός Δείκτης Φωτεινής Ενέργειας) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή κατάταξη ενός κτηρίου.

 

 

 

Στόχος 5:  Ενίσχυση του Εταιρικού Προφίλ 

 

Η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει  τη διαπίστευση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο πρόγραμμα της Ε.Ε. "Green Lights". Το πιστοποιητικό "Green Lights" μπορεί να αναρτάται στο κάθε πιστοποιημένο κτίριο. Επιπρόσθετα επιτρέπεται η  χρήση του επίσημου λογότυπου "Green Lights" στα επιστολόχαρτα και τις διαφημίσεις της πιστοποιημένης εταιρείας.

 

Συμπεράσματα 

 

 

 • Η αναβάθμιση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης φωτισμού με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του εγκατεστημένου φορτίου που επιτρέπει μια σύγχρονη εγκατάσταση φωτισμού υψηλής απόδοσης, επιτυγχάνονται περαιτέρω σημαντικές μειώσεις στο λειτουργικό κόστος του συστήματος κλιματισμού κατά τους θερινούς μήνες, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσωτερικών δευτερεύοντων θερμικών κερδών από τα φωτιστικά σώματα. 

 

 • Οι δαπάνες του συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού μειώνονται δραματικά.

 

 • Η βελτιστοποίηση της διάταξης των φωτιστικών σωμάτων, με ένα προσανατολισμένο σχεδιασμό ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών, σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12464-1: 2011, διασφαλίζει άριστες οπτικές συνθήκες εργασίας, προάγει το αίσθημα ευμάριας στο προσωπικό και την υψηλή παραγωγικότητα. 

 

 • Η Βελτίωση του Αριθμητικού Δείκτη Φωτεινή Ενέργειας (LENI) βελτιώνει την ενεργειακή κατάταξη και την εμπορική αξία ενός κτηρίου. 

 

 • Επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για τα κτήρια και την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού. 

 

 • Ενισχύεται το εταιρικό προφίλ. 

 

 • Ο οργανισμός μπορεί να επωφελείται από τις εκάστοτες διαθέσιμες τοπικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

bottom of page